Markering

När en spelare försöker att göra en markering kan en motspelare försöka förhindra markeringen genom att boxa bort bollen ur den markerande spelarens händer. En spelare får inte knuffa en markerande spelare eller slå mot armarna för att förstöra markeringen. Ett försök att förstöra som bedöms vara ett brott mot den här regeln leder till en frispark för den markerande spelaren.

När en frispark tilldöms ställer sig den spelare som orsakat frisparken på markeringen, medan den andra spelaren kan göra en spark eller fortsätta spelet från samma punkt.

afl marking