ஸ்கோரிங் (Scoring)

மைதானத்தின் ஒவ்வொரு முடிவிலும் நான்கு கம்பங்கள் இருக்கும். வெளிப்புறம் உள்ள இரண்டு கம்பங்களும் நடுப்பகுதியிலுள்ள இரண்டு கம்பங்களை விட குட்டையாக இருக்கும். இரண்டு உயரமான கம்பங்களுக்கு இடையில் பந்தை நேரடியாக உதைக்கிற அணிக்கு 6 புள்ளிகளைக் கொண்ட ஒரு கோல் (goal) வழங்கப்படும். இரண்டு பக்கத்திலும் உள்ள சிறிய கம்பங்கள் வழியாக பந்தை உதைத்தால், ஒரு புள்ளி வழங்கப்படும். கோல் கம்பங்கள் வழியாகச் செல்வதற்கு முன் எதிரணி வீரர் ஒருவரால் பந்து தொடப்பட்டால், அது ஒரு புள்ளி மட்டுமே மதிப்புடையதாக இருக்கும். பந்தை கோல் அடிக்க உதைக்க வேண்டும், ஒரு வீரர் பந்தை கையால் தள்ளினாலோ அல்லது அடித்தாலோ, ஒரு புள்ளி வழங்கப்படும். பந்தை ஆட்டத்திலிருந்து வெளியே தள்ள எதிரணி வீரர் தங்களுடைய எதிரணியினரின் கோல் வழியாக உதைக்கலாம், இது ரஷ்டு பிகைண்ட் (rushed behind) என்று அழைக்கப்படுகிறது.

afl goal

கோல்களின் எண்ணிக்கை மற்றும் புள்ளிகளின் எண்ணிக்கையாக ஸ்கோர்கள் காண்பிக்கப்படுகின்றன. இறுதி ஸ்கோர் = கோல்கள் X 6 + புள்ளிகளின் எண்ணிக்கை

எ.கா. ஹோம் 12.9 (81) அவே 9.12 (66)

ஒரு கோல் வழங்கப்பட்டதும், பந்து மீண்டும் மையத்திற்கு கொண்டு வரப்படுகிறது. ஒரு புள்ளி பெறப்படும் போது, ஒரு புள்ளியை கொடுத்த அணி பந்தை தன்வசம் எடுத்து கோல் லைனில் இருந்து ஆடத்துக்குள் பந்தை உதைத்துவிடும்.

ஓ சோ குளோஸ் (Oh so close)

ஒரு கோல் எடுக்க முயற்சிக்கும் போது ஒரு வீரர் பெரிய கோல் கம்பங்களில் எதை அடித்தாலும், ஒரு புள்ளி வழங்கப்படும். புள்ளி (சிறிய) கம்பத்தில் அடித்தால், அது முற்றிலுமாக எல்லையை விட்டு வெளியே இருக்கும்.

afl scoreboard